Abierto sábados, domingos y festivos. Encargos online de lunes a viernes o por teléfono todos los días: 653763631

AVÍS LEGAL

Titularitat de la pàgina web D'acord amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, "LSSI"), posem en el seu coneixement que la pàgina Arrocet .com (en endavant, el "Lloc Web" o el "Portal") és operada per Arrocet Group SL (en endavant "Arrocet"), amb CIF B42858878, domicili social a Passeig de Francesc Macià i Llussà, 86, 08173, Sant Cugat de l' valls, Barcelona, ​​Tlf., @ info@arrocet.com, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona 2.- Ús del Portal El present Avís Legal (en endavant, "Avís Legal) estableix les condicions que regulen la utilització dels serveis de la societat de la informació que Arrocet posa a disposició dels usuaris de la xarxa Internet a través del Lloc Web. Els aspectes relatius a l'tractament de les dades personals dels Usuaris amb motiu de l'ús del Lloc Web es troben regulats en la Política de Privacitat . D'aquesta manera, l'accés i ús del Lloc Web suposen que l'usuari d'aquest (en endavant, "l'Usuari") accepta íntegrament i s'obliga a complir per complet el present Avís Legal. Pel que fa a el tractament de les dades personals, l'Usuari ha d'expressar de forma inequívoca el seu consentiment a la Política de Privacitat . El consentiment es prestarà mitjançant la selecció de la casella destinada a aquesta finalitat en el formulari de Contacte després d'haver llegit detingudament els termes de la mateixa. L'accés a la Web és gratuït, excepte pel que fa a el cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que hagi contractat l'Usuari. Arrocet es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de el Lloc Web i els seus continguts, configuració i presentació, inclòs aquest Avís Legal, pel que és necessari la seva lectura abans de cada accés i navegació pel Portal. L'Usuari es compromet a no utilitzar el Lloc Web amb finalitats fraudulentes, així com a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Arrocet o de tercers, obligant-se a utilitzar el Portal, els serveis i els continguts inclosos en el mateix de forma diligent, correcta i lícita. En particular, l'Usuari es compromet a no: suprimir, eludir o manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts del Portal, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d'informació que poguessin incloure aquests continguts. Així mateix, l'Usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc Web, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament de la mateixa. En el cas que incompleixi aquest Avís Legal o en Arrocet sospitem raonablement que les està incomplint, Arrocet es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar el seu accés a la Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquest fi. Així mateix, Arrocet es reserva la facultat de decidir, en qualsevol moment, sobre la continuïtat dels serveis que presta a través del Portal. 3.- Propietat Intel·lectual i industrial. Els drets de propietat intel·lectual sobre la disposició dels continguts del Lloc Web (inclòs el dret sui generis sobre la base de dades), el seu disseny gràfic (look & feel), els signes distintius (marques i noms comercials), els programes d'ordinador subjacents (inclosos els codis font), així com els diferents elements que integren el Portal (textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc.) corresponen a Arrocet o disposa en el seu cas, de el dret d'ús i explotació dels mateixos, i en tal sentit constitueixen obres protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial vigents. L'ús del Lloc Web per l'Usuari cap manera suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i / o industrial sobre el Portal, els seus continguts i / o els signes distintius de Arrocet. A aquest efecte, mitjançant el present Avís Legal, excepte en aquells supòsits en què estigui legalment permès, queda expressament prohibit a l'Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i / o reutilització del Lloc Web, els seus continguts i / o els signes distintius de Arrocet. Queda expressa i terminantment prohibida la reproducció d'elements o continguts del Lloc Web realitzada amb ànim de lucre o fins comercials. 4.- Limitació de Responsabilitat L'Usuari reconeix i accepta que l'ús del Lloc Web es realitza en tot moment sota el seu risc i responsabilitat, de manera que Arrocet no es responsabilitza del mal ús o ús indegut que pugui realitzar-se de l'Portal. A aquest efecte, únicament serà responsable dels danys que l'Usuari pugui patir per l'ús del Lloc Web, quan aquests danys siguin deguts a la nostra actuació dolosa. En particular, Arrocet no serà responsable, si escau, de: - El contingut dels llocs enllaçats a través dels links inclosos dins el Lloc Web. Referent a això, són aplicables els termes recollits en l'apartat 5 d'aquest avís legal. - Els danys i perjudicis de qualsevol tipus causats en els equips informàtics de l'Usuari per virus, cucs, troians o qualsevol altre element nociu. L'Usuari reconeix que l'ús de la xarxa Internet suposa l'assumpció d'un risc que els seus equips informàtics puguin ser afectats pels elements abans enunciats. A aquest efecte, correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i eliminació de programes electrònics nocius. - Els danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'Usuari que portin causa en errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció de l'servei del Lloc Web durant la prestació d'aquest o amb caràcter previ. Referent a això, l'Usuari reconeix que l'accés a l'Portal requereix de serveis subministrats per tercers aliens a el control de Arrocet (a tall d'exemple: operadors de xarxes de telecomunicacions, proveïdors d'accés, etc.) la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a Arrocet. 5.- Enllaços (Links) El lloc web pot incloure dispositius tècnics d'enllaç (links) que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (en endavant, "Llocs enllaçats"). En aquests casos, Arrocet actuarà com un prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb l'article 17 de la LSSI, i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l'Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, preguem ho comuniqui a Arrocet a través de l'adreça contacto@azafranarroces.es. En cap cas, aquesta comunicació comportarà l'obligació de retirar el corresponent enllaç. L'existència de Llocs Enllaçats cap manera implica que Arrocet té coneixement efectiu o de cap altre tipus dels serveis i continguts dels mismosen cas d'il·licitud, ni que mantingui necessàriament acords amb els responsables o titulars dels llocs enllaçats. Tampoc comporta l'existència d'aquests links recomanació, promoció, identificació o conformitat de Arrocet amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts a través dels llocs enllaçats. En conseqüència, Arrocet no es fa responsable de l'contingut dels llocs enllaçats, ni de les seves condicions d'ús i polítiques de confidencialitat, sent l'Usuari l'únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i faci servir els mateixos. L'Usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un enllaç des de la seva pàgina o lloc a l'Portal, haurà d'obtenir una autorització prèvia i per escrit de Arrocet. L'establiment de l'enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre Arrocet i el propietari o titular d'el lloc o pàgina en la qual s'estableixi el mateix, ni l'acceptació o aprovació per part de Arrocet dels seus continguts o serveis. En qualsevol cas, Arrocet es reserva el dret a prohibir o inutilitzar en qualsevol moment els enllaços a el Lloc Web, especialment en els supòsits d'il·licitud de l'activitat o continguts de la pàgina o lloc en el qual s'inclou el mateix. 6.- galetes Arrocet utilitza cookies únicament amb la finalitat de facilitar la navegació, mantenir la seguretat, verificar la identitat de l'Usuari i facilitar el seu ús del Portal. Les cookies són arxius instal·lats en el disc dur de l'ordinador o bé en la memòria de l'navegador a la carpeta preconfigurada pel sistema operatiu de l'ordinador de l'Usuari per identificar-lo. L'Usuari podrà desactivar les cookies lliurement. En cas que l'Usuari decideixi desactivar les cookies, la qualitat i rapidesa de l'servei poden disminuir i, fins i tot, perdrà l'accés a alguns dels serveis oferts al Portal. 7.- Generalitats L'ús del Lloc Web està regit i interpretat d'acord amb la llei espanyola i s'entendrà que, per l'ús del Portal, l'Usuari està d'acord en que qualsevol conflicte o litigi que sorgeixi entre l'usuari i Arrocet serà tractat pels jutjats i tribunals competents d'acord amb la legislació aplicable. En el cas que alguna de les disposicions contingudes en el present Avís Legal sigui declarada nul·la, es procedirà a la retirada o substitució de la mateixa. En qualsevol cas, aquesta declaració de nul·litat no afectarà la validesa de la resta de disposicions recollides en el present Avís Legal.